TÜZÜĞÜMÜZ

Derneğin adı: Tek Yürek Ankara Gıda Bankası Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği, derneğin merkezi Ankara’dır. Dernek yurtiçi ve yurtdışında şube açabilir.

Derneğin Amacı: Dernek topluma, ihtiyaç sahiplerine ve özellikle geleceğin mirasçıları olan çocuklarımıza yönelik olarak; eğitim, kültür, sağlık desteği, rehabilitasyon, gıda bankacılığı kapsamında gıda, giysi, ısınma, temizlik yardımları, her türlü mağduriyetle mücadele yönlerinden hizmet vermek ve faaliyet göstermek amacıyla kurulmuştur.

Dernekçe Sürdürülecek Çalışma Konuları ve Biçimleri

Dernek toplumun tüm kesimleri ile beraber öncelikli olarak çocukların ve gençlerin eğitimsizlik, yoksulluk, ihmal edilmişlik, istismar, çocuk işçiliği, suça sürüklenme gibi her türlü olumsuzluklara karşı mücadelede desteklenmesine yönelik faaliyetlerde bulunur. Bu kapsamda toplumun tüm kesimleri ile beraber çocuklara ve gençlere yönelik olarak sanatsal ve kültürel etkinlikler düzenlemek, eğitim, temel ihtiyaç ve gıda yardımı yapmak, bedensel ve ruhsal sağlık desteği vermek, eğitim ve kültür merkezleri açmak, rehabilitasyon merkezleri açmak, bu konuda ulusal ve uluslararası ölçekli sosyal sorumluluk projeleri üretmek ve bu kapsamdaki her türlü çalışmayı gerçekleştirmek,

Eğitimi gerçekleştirecek olan uzmanları tayin etmek, gönüllüler ile gerçekleştirilecek faaliyetlerde gönüllülerin eğitilmesi için seminerler düzenlemek, merkezler açmak,

Toplumun eğitim ve kültür seviyesinin artırılması için ilkesel olarak düzenli bir şekilde projeler üretmek,

İnternet, yazılı ve görsel medya ile sosyal medya imkanlarından faydalanmak, çalışmaların sanal düzeyde duyurulmasını temin etmek, gerekli görüldüğü takdirde bu faaliyetleri bizzat gerçekleştirmek,

Gerek yurtiçinde, gerek yabancı ülkelerde bulunan eğitim merkezlerinde, öğrencileri için yurtlar kurmak, onları barındırmak ve eğitim faaliyetlerinde her türlü yardımı yapmak

HESAP NUMARALARIMIZ

 • TEK YÜREK Yardım Derneği

  Kuveyt Türk Balgat Şubesi:
  Hesap No (TL): 10076274-1 
  IBAN: TR28 0020 5000 0100 7627 4000 01

  Kuveyt Türk Balgat Şubesi:
  Hesap No (Euro): 10076274-101
  IBAN: TR44 0020 5000 0100 7627 4001 01